CN / EN
banner圖
掌握核心技術 駕馭光的運用

不鏽鋼凹痕深度測量

日期:2020-11-09 來源:币游国际

304不鏽鋼凹痕深度分析測量

不鏽鋼凹痕深度測量_heydanbo.com

304不鏽鋼凹痕三維表麵形貌圖

不鏽鋼凹痕深度測量_heydanbo.com

304不鏽鋼凹痕直徑和凹痕截麵輪廓

不鏽鋼凹痕深度測量_heydanbo.com

304不鏽鋼凹痕孔麵積大小分析

 

316不鏽鋼凹痕深度分析測量

不鏽鋼凹痕深度測量_heydanbo.com

316不鏽鋼凹痕三維表麵形貌分析

不鏽鋼凹痕深度測量_heydanbo.com

316不鏽鋼直徑分析

不鏽鋼凹痕深度測量_heydanbo.com

316不鏽鋼孔麵積大小分析


返回列表